Rất đẹp,và nhân viên rất thân thiện,lịch sự,giá hợp lý